A A A

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-PP stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych. Klapy montowane na ścianie płaskiej.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-PS stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych. Klapy montowane na końcu rury lub na ścianie.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-SS stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-WP stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym w przypadku spiętrzenia wody za klapą, jednocześnie zapewniając swobodny przepływ w sytuacji gdy studzienka jest pusta. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych. Ich konstrukcja umożliwia montaż na wcisk w otwór w studzience lub w bosy koniec rury.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-W stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych. Ich konstrukcja umożliwia montaż na wcisk w otwór w studzience lub w bosy koniec rury.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-PPZ stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym oraz okresowo konieczność stałego zamknięcia klapy. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych. Klapy montowane na ścianie płaskiej.

Opis:

Klapy zwrotne VKZ-SP stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed przepływem wstecznym. Stosowane do wód powierzchniowych, deszczowych czy ścieków w systemach kanalizacji, kanałach i rowach melioracyjnych.