A A A

Katalog produktów standardowych do pobrania tutaj:


 

Drabiny złazowe VDR-A
Opis:Drabiny złazowe montowane są w studzienkach do których wymagany jest dostęp. Wykonywane w zgodzie z norną PN-EN 14396:2006. Dostępne w różnyc...
Włazy Rewizyjne VWR-B z pokrywą z blachy ryflowanej
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-B stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Mechanizm obracania zawieszek
Zakres:Projekt wykonawczy. Opis:Mechanizm obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm opa...
Układ detekcji cząstek gamma.
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt układu do detekcji cząstek gamma przy użyciu 20 detektorów. W zakresie była rama podstawy wraz z układem umożl...
Włazy rewizyjne
Zakres:Produkcja i dostawa gotowych do wbudowania włazów. Opis:Włazy rewizyjne ze stali nierdzewnej z uszczelką EPDM do wypełnienia betonem i płytkam...
Projekt relokacji cyklofiltrów
Zakres:Projekt wykonawczy. Opis:Konstrukcja wsporcza cyklofiltrów, nowa trasa rurociągów.  
Dno sitowe koalescera gazu ziemnego
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Dno sitowe koalescera gazu ziemnego.  
Włazy Rewizyjne VWR-A do wypełnienia
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-A stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Pomosty obsługowe separatora
Zakres:Projekt Wykonawczy Opis:Projekt wykonawczy konstrukcji pomostowych dla separatora.  
Deflektory
Opis:Deflektory VDE stosowane na wlotach do studzienek w celu ograniczenia napływu na przeciwległą ściankę i uspokojenia przepływu w studzience a ...
Podpory rurociągów sieci ciepłowniczej
Zakres: Wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN125. Materiał: stal węglowa.  
Tyrolka
Zakres:Projekt Wykonawczy słupów krańcowych. Opis:Projekt wykonawczy słupów do zjazdu linowego "Tyrolki" obejmujący obliczenia i rysunki wykonawcze.
Krata zabezpieczająca VKR
Opis:Kraty zabezpieczające VKR stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie wylotu rurociągu przed dostępem osób i zwierząt. Sto...
Komora tarczowa
Zakres:Studium wykonalności i wstępny projekt wymiarowy Opis:Wykonanie komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowane...
Systemy dozowania VSD
Opis: W wielu gałęziach przemysłu wymagane jest dozowanie różnych substancji chemicznych. Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, galwanizerni...
Rurociągi ssące wody przeciwpożarowej VRS110
Opis: Układ 2 rurociągów ssących zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawory zwrotn...
Komora tarczowa
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt komory tarczowej umożliwiającej zmianę odległości detektora od tarczy, oraz usunięcie tarczy ze światła jonowo...
Samojezdny wózek do przewozu próbek
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Projekt mechaniczny wózka do przewozu próbek radioaktywnych działający na zasadzie "Line follower". Poruszający się po...
Drabiny dostępowe VDR-B
Opis:Drabiny dostępowe montowane są do ścian budynków oraz do konstrukcji stalowych w celu zapewnienia dostępu do wyższych poziomów. Wykonywane w ...
Podpory regulowane rurociągu DN1000
Zakres: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory o regulowanej wysokości dla rurociągu DN1000. Materiał: stal węglowa.   ...
Podpory rurociągów sieci ciepłowniczej
Zakres: Wykonanie i dostawa gotowych podpór. Opis:Podpory ślizgowe oraz punkty stałe rurociągów DN350 i DN500. Materiał: stal nierdzewna.  
Rurociągi ssące wody P. Poż.
Zakres:Projekt + wykonanie. Opis:Układ zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawór zwro...
Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.
Zakres:Projekt wykonawczy zbiorników i pomostów obsługowych Opis:Separatory wstępne i koalescery gazu ziemnego.
Włazy Rewizyjne VWR-A do wypełnienia
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-A stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...
Wymiennik Ciepła typ: Rura w rurze VWC-RR
Opis: Wymiennik ciepła typu rura w rurze o konstrukcji modułowej. Moduły wymiennika Vortico VWR-RR mogą pracować jako osobne urządzenia lub być łą...
Pomosty obsługowe absorberów
Zakres:Projekt wykonawczy Opis:Konstrukcja wsporcza wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.  
Podpory Rurociągów VPR
Opis: Podpory Vortico VPR służą do podpierania rurociągów przy zachowaniu odpowiedniej swobody ruchu rurociągu w zależności od miejsca jego zamoco...
Włazy Rewizyjne VWR-K pokryte kratą
Opis:Włazy rewizyjne Vortico VWR-K stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach do...