A A A

Opis:
Układ 2 rurociągów ssących zgodny z normą PN-B-02857, składający się z 2 rurociągów o średnicy nominalnej DN100 wyposażonych w zawory zwrotne z koszami ssawnymi, oraz płytę przeciw-wirową.