A A A

Zakres:
Studium wykonalności i wstępny projekt wymiarowy

Opis:
Wykonanie komory tarczowej z możliwością wymiany tarczy bez otwierania komory dopasowanej do istniejącego układu detekcyjnego.