A A A

Zakres:
Projekt wykonawczy.

Opis:
Mechanizm obracania zawieszek detali poruszających się po przenośniku łańcuchowym w procesie malowania. Mechanizm oparty na siłowniku pneumatycznym oraz dwóch czujnikach optycznych informujących o położeniu zawieszki.