A A A

Zakres:
Projekt wykonawczy

Opis:
Konstrukcja wsporcza wraz z pomostami dostępowymi dla układu absorberów i filtrów.