A A A

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody. Regulator typu VRP-A ma zastosowania w przypadku gdy wielkość odpływu ze studzienki pozwala na jego montaż. W innym przypadku należy zastosować inny typ regulatora.

MATERIAŁY:

Regulatory VRP-A wykonane są z tworzywa sztucznego PET-G, odpornego na warunki atmosferyczne, większość olejów, kwasów i zasad. Na życzenie klienta dostarczamy regulatory w dowolnym kolorze. Uszczelki EPDM typu O-ring gwarantują, że cały przepływ odbywa się przez komorę regulatora dając pewność że przepływ rzeczywisty odpowiada charakterystyce regulatora.

MONTAŻ:

Regulatory VRP-A montuje się wciskając go w rurę lub otwór w ścianie. Nie są wymagane żadne narzędzia czy elementy złączne. Gdy wystąpi konieczność demontażu regulatora wystarczy wyciągnąć go w celu np. oczyszczenia. Ponowny montaż możliwy jest po sprawdzeniu stanu uszczelek.

OPCJE DODATKOWE:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak uchwyt w przypadku konieczności częstego wyjmowania regulatora, dodatkowe elementy mocujące, zintegrowana klapa zwrotna na wylocie regulatora, zamknięcie awaryjne, otwór inspekcyjny czy regulowana przysłona zmieniająca charakterystykę regulatora.

DOKUMENTACJA:

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i montażu. Na życzenie klienta dostarczamy rysunki wymiarowe, krzywe charakterystyki itp.

WYMIARY STANDARDOWE:

Uwagi:
1. W zależności od średnicy wewnętrznej rury/otworu. W zamówieniu należy podać średnicę wewnętrzną rury/otworu.
2. W zależności od wymaganych parametrów regulatora oraz dostępnej przestrzeni w miejscu montażu.

DOBÓR REGULATORA:

Każdy regulator dobierany jest indywidualnie do konkretnego zastosowania. Wstępnego doboru można dokonać przy użyciu poniższego nomogramu. W przypadku parametrów wykraczających poza przedstawione niżej zakresy należy się zwrócić do Vortico w celu zaproponowania innego rozwiązania.

Do doboru regulatora potrzebne są następujące dane: Wymagany przepływ maksymalny [l/s] dla zadanego słupa wody przed regulatorem [m] a także średnica odpływu w którym montowany jest regulator [mm].

 

Karta katalogowa