A A A

Regulatory przepływu służą do ograniczania natężenia przepływu wody i ścieków w instalacjach kanalizacji. Prawidłowo zaprojektowana instalacja z regulatorem przepływu zapobiega podtopieniom i zalewaniu terenów w wyniku deszczów nawalnych.


 

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody.

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody. Regulator typu VRP-O jest regulatorem kryzowym i ma zastosowania w przypadku gdy wielkość odpływu ze studzienki pozwala na jego montaż. W innym przypadku należy zastosować inny typ regulatora. Zaletą regulatora VRP-O jest łatwość montażu i możliwość zainstalowania w studzienkach z kinetą bez konieczności jej kucia.

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody.  

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody. Cylindryczne regulatory przepływu mają zastosowanie w przypadku gdy odpływ ze studzienki jest umieszczony nad dnem zbiornika.

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody. Regulator typu VRP-B ma zastosowanie w przypadku gdy wielkość odpływu ze studzienki pozwala na jego montaż.

OPIS:

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody. Regulator typu VRP-A ma zastosowania w przypadku gdy wielkość odpływu ze studzienki pozwala na jego montaż. W innym przypadku należy zastosować inny typ regulatora.