A A A

Opis:
Podpory Vortico VPS, VPP, VPL służą do podpierania rurociągów przy zachowaniu odpowiedniej swobody ruchu rurociągu w zależności od miejsca jego zamocowania.

• Vortico VPS: Podpory stałe unieruchamiają rurociąg w miejscu zamocowania tworząc punkt stały rurociągu.

• Vortico VPP: Wszędzie tam gdzie w wyniku naprężeń w rurociągu spowodowanymi rozszerzalnością termiczną lub innymi siłami zewnętrznymi stosuje się podpory przesuwne (kierunkowe) które mocują rurociąg przy zachowaniu swobody ruchu w kierunku osiowym zabezpieczając przed kumulacją naprężeń pomiędzy punktami podparcia.

• Vortico VPL: W miejscach zmiany kierunku rurociągu stosuje się podpory luźne (swobodne) których zadaniem jest przejęcie ciężaru rurociągu przy jednoczesnym umożliwieniu ruchu w kierunkach poziomych. Odpowiednia konfiguracja rurociągu z wykorzystaniem podpór stałych, przesuwnych i swobodnych pozwala na odpowiednią kompensację naprężeń w rurociągu.

• Regulacja wysokości: dla rurociągów ze spadkiem technologicznym, lub w miejscach gdzie istnieje możliwość osiadania gruntu i wymagana jest kompensacja.

Materiały:
Podpory mogą zostać wykonane z dowolnych materiałów. Dostępne są podpory ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych jak również ze stali węglowych cynkowanych ogniowo lub malowanych oraz inne wykonania specjalne.

Wykonania specjalne:
Niniejsza karta przedstawia przykładowe typy podpór, jednak firma Vortico dostarcza podpory dopasowane do potrzeb klienta według projektu własnego lub rysunków dostarczonych przez inwestora. Podpory różnią się konstrukcją dla rurociągów izolowanych i nieizolowanych a także w zależności od miejsca montażu i warunków pracy rurociągu. Dostarczamy podpory z obejmami do przykręcenia do rurociągu lub przygotowane do przyspawania. Udostępniamy dokładne rysunki i modele 3d podpór do umieszczenia w projekcie.

Dokumentacja:
Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta.

 

Karta katalogowa